Детайли на проект Всички Проекти

images232.jpg
nupogodi.jpg


Срок на изпълнение:
м.10.2018
Задание:
Строително-монтажни работи за външни съоръжения на Професионална гимназия по облекло и туризъм "Свети Иван Рилски" и Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост "Христо Ботев" в Перник в рамките на проект, финансиран по програмата за трансгр
Възложител:
123
Изпълнител:
АСФ Сервиз
Реализация:
123
Мнение на клиента:
123