АСФ-Холдинг е съвкупност от преуспяващи и работещи в различни сфери фирми. Има силно присъствие на българския пазар, дължащо се на висок професионализъм, надеждност, прецизност и ефективност, изключително многообразие от предлагани стоки и услуги.

Още със своето основаване, неизменният принцип на работа е максимално задоволяване изискванията на клиентите. Стриктното спазване на този принцип позволи за кратко време да се наложим на пазара... see more...

 
 

Certificates Cerificates list

News News list


 

resize